Hvordan fikse tett vask?

Som oftest er det hår, fett og andre legemer som forårsaker en tett vask. Dersom du ikke utfører jevnlig vedlikehold øker sannsynligheten for at hårrester og fett samler seg opp i rør og vannlåser.

Dersom skyllemidler eller pumpe ikke hjelper
Som profesjonell rørlegger anbefaler vi aldri Plumbo eller liknende produkter når dette sliter på rørene. Allikevel er dette en indikator på hvor tett vasken er. Om du i tillegg har forsøkt vakuumpumpe og svært lite hjelper, bør du kontakte en erfaren rørlegger.

Som oftest er det ikke vasken som er tett, men et rør i systemet som stopper opp. Dette er et arbeid som krever erfaring og kunnskap om hvordan man demonterer og rengjør rørene. Vi anbefaler at du overlater et slikt arbeid til en fagperson.

Kontakt oss dersom du ønsker mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg dersom vasken er tett!
Vi har også døgnvakt for deg som opplever akutte problemer!

ring oss på:

2252 2020