Slik håndterer vi Covid-19

Vi i 24T Rørservice As tar Corona-pandemien sikkert like mye, om ikke mer seriøst enn alle våre nye & eksisterende kunder. Dette fordi vi jobber med det hver eneste dag. I tillegg vi har + på listen vår som må gjøres etter hvert kunde besøk, er å vaske/spyle rent alt verktøy som vært i hus. Vi har videre selvfølgelig ingen syke som kommer til dere. Vi opererer hjemmefra (for det meste) rapporterer inn elektronisk, snakker med hverandre helt naturlig hver dag, som igjen sørger for oppdateringer, om noen vet noe spesielt som vi burte rapportere inn til myndighetene som mistenkelig.

Vi vasker våre biler, verktøy, div annet utstyr i våre garasjer der vi bor privat, med engang servietter + spray + vipe off's, det gjør alle rørleggere vet vi. Men dere alle kunder kan og gjøre dette (behovrelatert) men det er én ting dere IKKE/ALDRI skal gjøre det er å: KASTE VÅTSERVIETTER MED DESINFEKSJON MIDDEL PÅ I WC ELLER ANNET AVLØP! Som daglig leder er det mye nytt å forholde seg til, samt for alle rørleggere i hele landet. Da vi må sørge for at vann + avløp fungerer optimalt til enhver tid. Hygiene er uansett ALLTID det viktigste, fordi det er din kropp vi egentlig prater om, og den bør alltid være ditt viktigste fokus. Denne spesielle tiden dog er alle kropper like viktige for alle.

Det er samtidig brukes ansvar og melde ifra fortere enn vi klarer være der (normalt 1 time) hvis dere skulle bli syke både før & etter vi hvert hos en enkelt kunde.

Vi må stå sterkt sammen, men med litt avstand som sikkert alle hørt har gått fra 5-3-2-1-2 igjen meter så til avstand..

Eneste vi ikke har som Kiwi har + div butikker, vi har ikke glassvisir på hodet ner foran hele ansiktet.. men holder dette avstand, og vi er usedvanlig flinke i kommunikative midler. Så som sagt med dere kunder står vi sterkt sammen og dette løser vi – sammen, men vi tar røroppdraget, faglig sett – stol på det!

ring oss på:

2252 2020